ไนท์แฟรงค์ (Knight Frank)

พื้นที่ส่วนกลางของ Zenithy ได้รับการบริหารจัดการโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ( Knight Frank) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินระดับสากลที่ดูแลอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 26 แห่งและที่อยู่อาศัยมากกว่า 10,000 หลัง ในจังหวัดภูเก็ต เราทำให้คุณมั่นใจว่าชุมชนของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และรักษามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เอาไว้ได้มากที่สุด