โครงการ Zenithy ได้รับใบอนุญาตให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว

โครงการ Zenithy ได้รับใบอนุญาตให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว

โครงการ Zenithy มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินสำหรับโครงการบ้านจัดสรรเมื่อเร็ว ๆ นี้ ใบอนุญาตฉบับนี้จะอนุญาตให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งขายที่ดินให้กับโครงการบ้านจัดสรรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (พ.ศ. 2543)

โครงการ Zenithy จะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถผ่านกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากมายเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตให้กับโครงการ Initial Environmental Examination (IEE) เช่น 1) ทางเข้า-ออกของโครงการจะต้องมีขนาดกว้างมากกว่า 12 เมตร 2) ถนนทุกสายจะต้องมีความกว้างมากกว่า 8 เมตร 3) จะต้องใช้พื้นที่ของที่ดิน 5% จากพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นพื้นที่สีเขียว และ 4) มีระบบระบายน้ำใต้ดินของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังจะต้องเตรียมแผนการก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อย หรือในบัญชีธนาคารจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในจำนวนที่เทียบเท่ากับแผนการก่อสร้างพร้อมกับเอกสารรับประกันจากธนาคารว่าเงินทุนจำนวนนี้จะไม่มีการถอนออกจนกว่างานด้านโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ใบอนุญาตฉบับนี้จะทำให้ผู้ซื้อวิลล่าของเรารู้สึกอุ่นใจได้ว่าแผนของโครงการได้รับการตรวจสอบ และอนุมัติจากแผนกที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นการรับประกันได้ว่ากฎระเบียบในการจัดเขตพื้นที่ (โซนนิ่ง) จะอนุญาตให้โครงการของเราก่อสร้างอยู่บนพื้นที่แห่งนี้ และโฉนดที่ดินได้รับการแบ่งอย่างเป็นระเบียบ รวมถึง สามารถแบ่งขายได้อย่างถูกกฎหมาย