การรับมือกับโรคโควิด-19 ของ Zenithy

การรับมือกับโรคโควิด-19 ของ Zenithy

เราใส่ใจในสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเราทุกคน โดยทาง ซีนิตี้ ดีเวลอปเม้นท์ (Zenithy Development) จัดให้มีการฆ่าเชื้อ และรมควันทั้งโครงการ สำนักงานขาย และห้องแสดงสินค้าตัวอย่างก่อนเปิดสำนักงานเพื่อให้บริการอีกครั้ง เราจะคอยติดตามสถานการณ์ และดำเนินการด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของเรา “ปลอดโรคโควิด-19”